فرآیند خرید خدمات یا کالا

فرآیند مدیریت خرید خدمات یا کالا تدارکات بازرگانی procurement project management

فرآیند خرید خدمات یا کالا از مهم ترین فرآیندها در سازمان های پروژه ای می باشد. البته این فرآیند تقریبا در تمام سازمان ها وجود دارد که البته ممکن است به طور اصولی انجام نشود. این فرآیند ، به تامین نیازهای سازمان یا پروژه ، از بیرون سازمان می پردازد. در واقع ، برخی از نیازمندی های پروژه یا سازمان ، امکان تامین از داخل سازمان را ندارند و بایستی از خارج از سازمان تامین شوند.

نام های دیگری برای این فرآیند وجود دارد از جمله این نام ها می توان به فرآیند تدارکات (Procurement) ، فرآیند برون سپاری (Outsourcing) اشاره داشت. در استاندارد مدیریت پروژه PMBOK ، این فرآیند ، در حوزه مدیریت تدارکات پروژه (Project Procurement Management) تشریح شده است.

توجه : واژه های خرید ، بازرگانی ، تامین و تدارکات مترادف می باشند.

این فرآیند ، از جمله فرآیندهای بین بخشی است. در واقع ، بخش های متعددی درگیر این فرآیند می شوند.

بخش های مرتبط با فرآیند خرید

 • بخش متقاضی ( بخش مهندسی یا طراحی ، بخش IT ، بخش منابع انسانی)
 • بخش خرید یا تدارکات
 • بخش لجستیک
 • بخش انبار
 • بخش مالی

انواع خرید یا برون سپاری

 • خرید کالا : مثل : خرید لوله ، کابل ، پمپ ، UPS ، تجهیزات خط تولید و …
 • خرید خدمات : مثل : خرید خدمات بازرسی ، اجرای فونداسیون ، اجرای پایپینگ ، تعمیرات تجهیزات و …

توجه : معمولا در سازمان ها ، تامین کالا ، بر عهده بخش خرید یا بازرگانی است و تامین خدمات ، بر عهده بخش مدیریت قراردادها است.

مایلستون ها (مراحل) فرآیند خرید خدمات یا کالا

 • تهیه درخواست خرید
 • برگزاری مناقصه یا استعلام
 • ارزیابی پیشنهادات
 • انتخاب برنده مناقصه
 • سفارش خرید یا انعقاد قرارداد تامین
 • پیش پرداخت
 • تحویل کالا یا خدمات

توجه : معمولا سازمان های پیشرو ، برای ارزیابی پیشنهادات مناقصات ، یک سری معیار درنظر می گیرند.

توجه : معمولا سازمان های پیشرو ، یک بانک اطلاعاتی برای فروشندگان و پیمانکاران مورد تایید خود دارند که در هنگام مناقصات و استعلامات از آن ها دعوت می نمایند .

ایستگاه های مهم کنترلی و تایید فرآیند خرید خدمات یا کالا

 • تایید درخواست خرید
 • انتخاب برنده مناقصه
 • انعقاد قرارداد
 • تحویل کالا یا خدمات

توجه : ازدیاد ایستگاه های کنترلی ، موجب کندی فرآیند خرید یا تدارکات خواهد شد. از طرفی ، حذف برخی نقاط کنترلی ، موجب ایجاد فساد و آسیب زدن به پروژه خواهد شد.

 

استقرار استاندارد PMBOK در سازمان شما

 • جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

560 2333 0912

علی رحمتی توکل ، مدیر گروه مدیریت پروژه رهتا

 

مطالب مرتبط