دوره گزارشات حرفه ای مدیریت پروژه

دوره گزارشات حرفه ای مدیریت پروژه

دوره گزارشات حرفه ای مدیریت پروژه ، با تشریح اصول تهیه گزارش های کاربردی مدیریت پروژه ، سعی در آفرینش الگوی ذهنی مناسب ، برای تولید گزارش های تخصصی و استاندارد برنامه ریزی و کنترل پروژه دارد. جایگاه گزارش ها در مدیریت پروژه بسیار حائز اهمیت می باشد.

در واقع کنترل پروژه بدون گزارش های کنترل پروژه ممکن نیست. تصمیم گیری به موقع و مناسب در پروژه مستلزم وجود گزارشات مناسب و کارا است. این دوره ،‌با اشاره به ساختار و فرمت گزارش های دوره ای اعم از گزارش های ماهانه ، هفتگی و روزانه ، فرایندهای مدیریت پروژه را تسهیل می نماید. فرمت و قالب گزارش های مدیریت پروژه اعم از ظاهر، رنگ ، شاخص ها ، نمودارها و جداول می بایست به صورت حرفه ای و بر اساس استاندارد مدیریت پروژه ، نوع صنعت پروژه و نیازها و انتظارات ذینفعان پروژه طراحی شود.

 • این دوره با نام های دوره آموزش گزارش نویسی در مدیریت پروژه یا آموزش تهیه گزارشات مدیریت پروژه نیز شناخته می شود.

دوره گزارشات حرفه ای مدیریت پروژه >> مخاطبين

 • مدیران و کارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه ها، مديران پروژه، هماهنگ کنندگان پروژه، مهندسان پروژه و مدیران مهندسی

 

هدف دوره

 • آشنایی با هر نحوه طراحی گزارش های حرفه ای مدیریت پروژه

 

مدت دوره

 • 2 روز

 

مباحث دوره

 • مشخصات یک گزارش حرفه ای
 • انواع گزارش
 • مکانیزم گردش اطلاعات
 • مولفه های گزارش
 • اصول طراحی گزارش های مدیریتی
 • کاربرد نمودارها در گزارش
 • کارگاه طراحی فرمت گزارش مدیریتی

 

مدرس دوره

 • علی رحمتی توکل، مشاور و مدرس مدیریت پروژه
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، PMP
 • ۱۸ سال تدریس بیش از ۶۳۰ دوره و سمینار، مدیر برنامه ریزی در پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • تلفن ثبت نام: 560 2333 0912

 

مطالب مرتبط: