بسته کاری یا Work Package چیست ؟

بسته کاری Work Package

بسته کاری یا Work Package چه جایگاهی در برنامه ریزی دارد؟بهتر است کمی به عقب تر برگشته و قصه را از کمی قبل تر روایت کنیم.

محدوده پروژه یا Project Scope

  • محدوده پروژه شامل تمام کارهایی است که باید توسط تیم پروژه برای تکمیل اهداف پروژه و موفقیت آن اجرا شود.
  • یکی از حوزه های مهم دانش مدیریت پروژه ، مدیریت محدوده یا Scope Management است.

مثالی از محدوده پروژه یا Project Scope

  • نصب سازه های پروژه
  • تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه

ساختار شکست کار یا WBS

ساختار شکست کار یا WBS یکی از ابزارهای شناسایی دقیق محدوده کاری پروژه هاست.

این ساختار شبیه چارت سازمانی است با این تفاوت که عنوان پروژه در بالاترین باکس درج می شود.

از WBS برای خرد کردن کارهای پروژه به صورت سطح به سطح استفاده می شود.

هر قدر از سطوح بالاتر به سطوح پایین تر، حرکت می کنیم کارها ریزتر می شوند.

بسته کاری Work Package

  • بسته کاری ، آخرین سطح ساختار شکست کار یا WBS است.
  • بسته کاری باید ویژگی هایی از جمله قابلیت برنامه ریزی و کنترل را داشته باشد.
  • بسته کاری شامل تعدادی فعالیت مرتبط با هم می باشد که هدف یا خروجی خاصی دارند.
  • تعریف دقیق و شفاف بسته های کاری در برنامه ریزی موفق پروژه ها بسیار ضروری است.

مثالی از Work Package

  • برای نمونه ای از بسته کاری می توان به اجرای فونداسیون اشاره نمود که شامل تعدادی فعالیت مرتبط با یکدیگر است.

تعریف کردن بسته کاری Work Package وظیف کیست؟

تعریف کردن بسته های کاری وظیفه تیم فنی پروژه یعنی کارشناسان فرآیند ، مکانیک ، سازه ، برق ، ابزاردقیق و … است.

 

طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان شما

  • جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

560 2333 0912

علی رحمتی توکل ، مدیر گروه مدیریت پروژه رهتا

 

مطالب مرتبط