آموزش ساختار شکست کار WBS

دوره “ آموزش ساختار شکست کار WBS ” با پرداختن به یکی از مهم ترین فرآیندهای مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK یعنی Create WBS ، به دنبال ایجاد مهارت درک و تهیه ساختار شکست کار پروژه یا wbs می باشد. این دوره ، با تمرکز بر روی نکات تهیه و طراحی WBS ، به همراه کارگاه های کاربردی و آموزشی ، می تواند راهی برای آشنایی با اصول تهیه WBS در پروژه های صنایع بزرگ مانند نفت و پتروشیمی باشد.

 • تهیه ساختار شکست کار پروژه ها یا WBS از ضروریات و گام های مهم برنامه ریزی پروژه ها است. شناسایی فعالیت ها و تهیه زمانبندی پروژه و تخمین هزینه پروژه ، مستلزم تهیه ساختار شکست کار پروژه ها یا WBS است. ” دوره آموزش ساختار شکست کار یا WBS ” به صورت عملی ، روش های مختلف ترسیم WBS را بررسی نموده و تبعات انتخاب هر یک را مورد تحلیل قرار می دهد و به سئوالات بسیاری در مورد WBS پاسخ می دهد ، از جمله اینکه : WBS تا سطح چندم باید خرد شود و …

دوره آموزش ساختار شکست کار WBS >> مخاطبين

 • مدیران و کارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه ها، مديران پروژه، هماهنگ کنندگان پروژه، مهندسان پروژه و مدیران مهندسی

 

هدف دوره

 • آشنايي با اصول تهیه ساختار شکست کار پروژه ها یا WBS
 • آشنایی با معیارهای طراحی WBS

 

مدت دوره

 • 1 روز

 

مباحث دوره

 • تعاریف
 • ضرورت استفاده از WBS
 • نحوه ایجاد WBS
 • اصول ضروری در ایجاد WBS
 • انواع WBS
 • چند نمونه از WBS
 • کارگاه تهیه WBS

 

مدرس دوره

 • علی رحمتی توکل، مشاور و مدرس مدیریت پروژه
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، PMP
 • ۱۸ سال تدریس بیش از ۶۳۰ دوره و سمینار، مدیر برنامه ریزی در پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • تلفن ثبت نام: 560 2333 0912

 

دوره های آموزشی مرتبط: