دوره آموزش اکسل در مدیریت پروژه

دوره آموزش اکسل در مدیریت و کنترل پروژه ، WBS ، برنامه زمانبندی ، جریان نقدینگی و طراحی گزارشات مدیریت پروژه و محاسبات درصد پیشرفت را تشریح می کند.

مدیریت و کنترل پروژه بدون کمک نرم افزارها تقریبا ناممکن می باشد. نرم افزار اکسل محبوب ترین نرم افزار مکمل برای نرم افزارهای MSP و Primavera P6 می باشد. شهرت روزافزون اکسل و کاربرد آن در مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه یادگیری آن را برای کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه ضروری می نماید. دوره مدیریت پروژه در اکسل یا کنترل پروژه با اکسل به کاربرد نرم افزار اکسل در مدیریت و کنترل پروژه می پردازد.

دوره آموزش اکسل در مدیریت پروژه >> مخاطبين

مديران پروژه، مدیران و کارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه ها، هماهنگ کنندگان پروژه، مهندسان پروژه و مدیران مهندسی

 

هدف دوره

آشنایی با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز جهت برنامه ریزی و کنترل پروژه ها در اکسل

توجه: از آنجایی که در دوره، تنها به کاربرد مباحث زیر در اکسل اشاره می شود لذا ضروری است شرکت کنندگان، با تئوری مباحث زیر آشنا باشند.

 

مدت دوره

4 روز

 

مباحث دوره

 • طراحی ساختار کنترل فاز خرید پروژه
 • طراحی ساختار کنترل فاز مهندسی (کنترل مدارک) پروژه
 • طراحی WBS و محاسبات پیشرفت پروژه
 • مقایسه لیست های مختلف در پروژه
 • طراحی برنامه زمانبندی پروژه از طریق نمودار گانت (Gantt Chart)
 • طراحی جریان نقدینگی پروژه (Cash Flow)
 • طراحی S Curve پروژه
 • طراحی هیستوگرام منابع پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه
 • ارزیابی پروژه با استفاده از محاسبات Earned Value (EVM)
 • طراحی گزارشات مدیریتی از پیشرفت پروژه (Progress Report)
 • طراحی داشبورد از وضعیت پروژه
 • بررسی برخی از مسائل پیش روی کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

مدرس دوره

 • علی رحمتی توکل، مشاور، ممیز، مدرس و منتور مدیریت پروژه
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، PMP, PSM
 • 37 مورد مشاوره به مدیران عامل
 • 21 سال سابقه در حوزه مدیریت پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • 21 سال تدریس در 695 دوره و سمینار
 • 46 مورد منتورینگ و مشاوره مدیریت پروژه در ایران، کانادا، امریکا، آلمان، دانمارک، نروژ، کویت و استرالیا
 • 71 مورد ارزیابی مدیران پروژه و تیم PMO
 • 23 مورد ممیزی مدیریت پروژه ها
 • 34 مورد استقرار PMO ، PMBOK و DCC
 • مدیر برنامه ریزی در پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • تلفن هماهنگی: 560 2333 0912

 

مطالب مرتبط: