آموزش استاندارد PMBOK – 6th Edition

دوره آموزش استاندارد PMBOK6

دوره آموزش استاندارد PMBOK با تشریح استاندارد محبوب مدیریت پروژه شما را به ابزارها و فرآیندهای مدیریت پروژه های مدرن مجهز می کند. استاندارد پم باک یا PMBOK مخفف کلمات Project Management Body of Knowledge ، محصول انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) مختص مدیریت پروژه ها می باشد. استاندارد PMBOK ، حاصل تجربیات برترین شرکت های پروژه محور دنیاست. انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) هر چهار سال یک بار ، استاندارد PMBOK به فرایندهای مدیریت پروژه در حوزه های مختلف از جمله مدیریت محدوده ، مدیریت زمان ، مدیریت هزینه و … می پردازد.

 • امروزه در ایران، اقبال خوبی به استاندارد PMBOK صورت گرفته و سازمان های بسیاری، درصدد یادگیری و پیاده سازی استاندارد PMBOK می باشند. گرچه مخاطبان اصلی استاندارد PMBOK شرکت های پروزه محور هستند ولیکن هر شرکتی که به نحوی پروژه ای را اجرا یا مدیریت می کند، می تواند از مزایای آن بهره برداری نماید.
 • استاندارد PMBOK از مرحله تصویب و برنامه ریزی پروژه تا تحویل نتیجه یا محصول پروژه را در بر می گیرد. گروه های فرایندی مدیریت پروژه یا Process Group در استاندارد PMBOK ، شامل فرایندهای آغازین، فرایندهای برنامه ریزی، فرایندهای اجرایی، فرایندهای نظارتی و کنترلی و فرایندهای اختتامی می باشند.
  استاندارد PMBOK در 13 فصل، به بررسی مدیریت پروژه می پردازد که در 10 فصل پایانی آن، حوزه های دانش مدیریت پروژه (Project Knowledge Areas) را مورد بررسی قرار می دهد. حوزه های دانش مدیریت پروژه عبارتند از: مديريت يكپارچگي پروژه یا Project Integration Management ، مديريت محدوده پروژه یا Project Scope Management ، مديريت زمانبندی پروژه یا Project Schedule Management ، مديريت هزينه پروژه یا Project Cost Management ، مديريت كيفيت پروژه یا Project Quality Management ، مديريت منابع پروژه یا Project Resource Management ، مديريت ارتباطات پروژه یا Project Communication Management ، مديريت ريسك پروژه یا Project Risk Management ، مديريت تداركات پروژه یا Project Procurement Management و مدیریت ذینفعان پروژه یا Project Stakeholder Management
 • توجه: در نسخه قبلی استاندارد PMBOK حوزه مديريت زمانبندی پروژه یا Project Schedule Management با نام مديريت زمان پروژه یا Project Time Management اشاره شده بود.

دوره آموزش استاندارد PMBOK >> مخاطبين

 • مدیران و کارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه ها، مديران پروژه، هماهنگ کنندگان پروژه، مهندسان پروژه و مدیران مهندسی

 

هدف دوره

 • آشنايي با فرایندهای مدیریت پروژه در استاندارد پم باک یا PMBOK

 

مدت دوره

 • ۸ روز

 

مباحث دوره

 • مقدمه
 • محیط پروژه
 • نقش مدیر پروژه
 • مديريت يكپارچگي پروژه Project Integration Management
 • مديريت محدوده پروژه Project Scope Management
 • مديريت زمانبندی پروژه Project Schedule Management
 • مديريت هزينه پروژه Project Cost Management
 • مديريت كيفيت پروژه Project Quality Management
 • مديريت منابع پروژه Project Resource Management
 • مديريت ارتباطات پروژه Project Communication Management
 • مديريت ريسك پروژه Project Risk Management
 • مديريت تداركات پروژه Project Procurement Management
 • مدیریت ذینفعان پروژه Project Stakeholder Management

 

مدرس

 • علی رحمتی توکل، مشاور، منتور، کوچ و مدرس مدیریت پروژه
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، PMP
 • ۱۸ سال تدریس بیش از ۶۵۰ دوره و سمینار، مدیر برنامه ریزی در پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • تلفن ثبت نام: 560 2333 0912

 

مطالب مرتبط: