بایگانی برچسب: Change Request

جلسه کمیته کنترل تغییرات

جلسه کمیته کنترل تغییرات

جلسه کمیته کنترل تغییرات (change control board) ، در سازمان ها، با هدف کنترل و تصمیم گیری در خصوص تغییرات در ابعاد مختلف پروژه ها تشکیل می شود. توجه : استاندارد PMBOK مخفف Project Management Body of Knowledge می باشد. جایگاه در استاندارد PMBOK 7 در راهنمای PMBOK7 (ویرایش هفتم پمباک) در فصل چهارم، به […]