دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه مهندسی

کنترل مدارک dcc آموزش اکسل در مرکز کنترل مدارک DCC دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه مهندسی شرح وظایف کارشناس کنترل مدارک و مستندات DCC پروژه تعریف DCC چیست

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه مهندسی به بررسی ساختار شکست پروژه های مهندسی یا طراحی ، MDR و گزارشات پروژه های مهندسی می پردازد.

پیشبرد موفق پروژه ها راهی جز بهره بردن از دانش برنامه ریزی و کنترل پروژه ها به صورت عملی و کاربردی ندارد. بکارگیری اصول و ابزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی به منظور برنامه ریزی و کنترل محدوده ، زمان و هزینه پروژه بسیار ضروری است.

توجه: پروژه مهندسی ممکن است به نام پروژه طراحی شناخته شده باشد.

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه مهندسی >> مخاطبين

 • مدیران و کارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه ها، مديران پروژه، هماهنگ کنندگان پروژه، مهندسان پروژه و مدیران مهندسی

 

هدف دوره

 • آشنايي با اصول مراحل ، اصول و تکنیک های برنامه ریزی و کنترل پروژه های مهندسی یا طراحی به صورت کاربردی

 

مدت دوره

 • 4 روز

 

مباحث دوره

 • ارتباط کنترل پروژه فاز طراحی با بخش کنترل مدارک (DCC)
 • ساختار شكست كاري (WBS) در پروژه مهندسی
 • بانک اطلاعاتی مدارک فاز مهندسی پروژه MDR
 • شبكه فعالیت های پروژه
 • نمودار ميله اي (Gantt Chart)
 • محاسبات زمانبندي پروژه
 • تحلیل شناوری ها
 • مفهوم بحرانی بودن فعالیت و مسیرهای پروژه
 • برنامه ريزي منابع (تعريف، تخصيص، تحليل و تسطيح)
 • برنامه ريزي هزينه، بودجه ريزي و Cash Flow
 • روشهاي اندازه گيري پيشرفت فعاليتها در پروژه مهندسی
 • اوزان فیزیکی (Weight Factor) در پروژه مهندسی
 • نمودار اس (S-Curve)
 • كنترل زمان و هزينه
 • شاخصهاي ارزش کسب شده (Earned Value)
 • گزارشات عملكرد در پروژه مهندسی

توجه: MDR: Master Document Register

مدرس دوره

 • علی رحمتی توکل، مشاور، ممیز، مدرس و منتور مدیریت پروژه
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، PMP, PSM
 • 37 مورد مشاوره به مدیران عامل
 • 21 سال سابقه در حوزه مدیریت پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • 21 سال تدریس در 695 دوره و سمینار
 • 46 مورد منتورینگ و مشاوره مدیریت پروژه در ایران، کانادا، امریکا، آلمان، دانمارک، نروژ، کویت و استرالیا
 • 71 مورد ارزیابی مدیران پروژه و تیم PMO
 • 23 مورد ممیزی مدیریت پروژه ها
 • 34 مورد استقرار PMO ، PMBOK و DCC
 • مدیر برنامه ریزی در پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • تلفن هماهنگی: 560 2333 0912

 

دوره های آموزشی مرتبط: