دوره کارگاه کاربردی استاندارد PMBOK

دوره کارگاه کاربردی استاندارد PMBOK به آموزش مفاهیم استاندارد پم باک یا PMBOK به صورت عملی و کاربردی از طریق کارگاه های آموزشی می پردازد.

استاندارد پم باک یا PMBOK مخفف کلمات Project Management Body of Knowledge ، محصول انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) مختص مدیریت پروژه ها می باشد. استاندارد PMBOK ، حاصل تجربیات برترین شرکت های پروژه محور دنیاست. انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) هر چهار سال یک بار ، استاندارد PMBOK به فرایندهای مدیریت پروژه در حوزه های مختلف از جمله مدیریت محدوده ، مدیریت زمان ، مدیریت هزینه و … می پردازد.

امروزه در ایران، اقبال خوبی به استاندارد PMBOK صورت گرفته و سازمان های بسیاری، درصدد یادگیری و پیاده سازی استاندارد PMBOK می باشند. گرچه مخاطبان اصلی استاندارد PMBOK شرکت های پروزه محور هستند ولیکن هر شرکتی که به نحوی پروژه ای را اجرا یا مدیریت می کند، می تواند از مزایای آن بهره برداری نماید.

 

استاندارد PMBOK

استاندارد PMBOK از مرحله تصویب و برنامه ریزی پروژه تا تحویل نتیجه یا محصول پروژه را در بر می گیرد. گروه های فرایندی مدیریت پروژه یا Process Group در استاندارد PMBOK ، شامل فرایندهای آغازین، فرایندهای برنامه ریزی، فرایندهای اجرایی، فرایندهای نظارتی و کنترلی و فرایندهای اختتامی می باشند.
استاندارد PMBOK در 13 فصل، به بررسی مدیریت پروژه می پردازد که در 10 فصل پایانی آن، حوزه های دانش مدیریت پروژه (Project Knowledge Areas) را مورد بررسی قرار می دهد. حوزه های دانش مدیریت پروژه عبارتند از: مديريت يكپارچگي پروژه یا Project Integration Management ، مديريت محدوده پروژه یا Project Scope Management ، مديريت زمانبندی پروژه یا Project Schedule Management ، مديريت هزينه پروژه یا Project Cost Management ، مديريت كيفيت پروژه یا Project Quality Management ، مديريت منابع پروژه یا Project Resource Management ، مديريت ارتباطات پروژه یا Project Communication Management ، مديريت ريسك پروژه یا Project Risk Management ، مديريت تداركات پروژه یا Project Procurement Management و مدیریت ذینفعان پروژه یا Project Stakeholder Management

توجه: در نسخه قبلی استاندارد PMBOK حوزه مديريت زمانبندی پروژه یا Project Schedule Management با نام مديريت زمان پروژه یا Project Time Management اشاره شده بود.

توجه: این دوره با نام های pmbok در عمل یا پم باک در عمل نیز نامیده می شود.

 

دوره کارگاه کاربردی استاندارد PMBOK >> مخاطبين

مدیران و کارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه ها، مديران پروژه، هماهنگ کنندگان پروژه، مهندسان پروژه و مدیران مهندسی

 

هدف دوره

آشنايي با کاربردی با استاندارد پم باک یا PMBOK جهت مدیریت پروژه ها

 

مدت دوره

 • 7 روز

توجه: بسته به خواست مشتری مدت دوره و به تبع آن نوع و تعداد مثال های کاربردی می تواند متغیر باشد.

 

مباحث دوره

 • کارگاه تهیه منشور پروژه (Project Charter)
 • کارگاه مدیریت تغییرات پروژه (Project Change Management)
 • کارگاه تهیه ساختار شکست کار (Project WBS)
 • کارگاه تهیه زمانبندی پروژه (Project Schedule)
 • کارگاه تهیه خط مبنای هزینه پروژه (Project Cost Baseline)
 • کارگاه مدیریت ارتباطات پروژه (Project Communication Management)
 • کارگاه مدیریت ریسک پروژه (Project Risk Management)
 • کارگاه تحلیل ذینفعان پروژه (Project Stakeholders)

 

مدرس

 • علی رحمتی توکل، مشاور و مدرس مدیریت پروژه
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، PMP
 • ۱۸ سال تدریس بیش از ۶۳۰ دوره و سمینار، مدیر برنامه ریزی در پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • تلفن ثبت نام: 560 2333 0912

 

مطالب مرتبط: