دوره گزارشات مدیریتی در اکسل

گزارشات مدیریتی در اکسل کوچ مدیریت پروژه کوچینگ مربی گری

دوره گزارشات مدیریتی در اکسل ، به تقویت مهارت های مورد نیاز جهت استفاده از ابزارهای اکسل برای تهیه گزارشات مدیریتی می پردازد.

 • این دوره ، به تمامی پرسنل بخش های مختلف سازمان ها که مسئولیت تهیه و ارائه گزارشات کسب و کار یا پروژه یا بخش خود را بر عهده دارند توصیه می شود.
 • نمایش اطلاعات مفید و کلیدی فزآیندها و پروژه ها برای مدیران سازمان می تواند ابزار مناسبی برای تصمیم سازی باشد.
 • بی شک محبوب ترین و قدرتمندترین نرم افزار در توسعه گزارشات حرفه ای مدیریت پروژه و مدیریت فرآیند نرم افزار اکسل می باشد و آشنایی با ابزارهای اکسل می تواند راهگشای پروژه ها و سازمان ها باشد.

 

دوره گزارشات مدیریتی در اکسل >> مخاطبين

 • مدیران و کارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه ها، مديران پروژه، هماهنگ کنندگان پروژه، مهندسان پروژه و مدیران مهندسی

 

دوره گزارشات مدیریتی در اکسل >> هدف

 • آشنایی با هر نحوه طراحی و مولفه های گزارش های حرفه ای مدیریتی در اکسل
 • آشنایی با نحوه فرمول نویسی ترکیبی با کمک توابع کاربردی اکسل
 • آشنایی با نحوه ترسیم نمودارهای مدیریتی

 

مدت دوره

 • 3 تا 5 روز
 • توجه: بسته به خواست مشتری مدت دوره و به تبع آن نوع و تعداد مثال های کاربردی می تواند متغیر باشد.

 

مباحث دوره

 • مشخصات یک گزارش حرفه ای
 • انواع گزارش
 • مکانیزم گردش اطلاعات
 • مولفه های گزارش
 • اصول طراحی گزارش های مدیریتی
 • توابع ضروری جهت تهیه گزارش
 • کاربرد نمودارها در گزارش
 • ابزارها و دستورهای مورد استفاده در گزارش
 • ساخت یک نمونه گزارش مدیریتی

 

مدرس دوره

مدرس دوره

 • علی رحمتی توکل، مشاور و مدرس مدیریت پروژه
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، PMP , PSM
 • ۱۸ سال تدریس بیش از ۶۳۰ دوره و سمینار، مدیر برنامه ریزی در پروژه های پتروشیمی و نفتی
 • تلفن ثبت نام: 560 2333 0912

 

دوره های آموزشی مرتبط: