بایگانی ماه: ژانویه 2019

PMS یا سیستم سنجش پیشرفت

PMS یا سیستم سنجش پیشرفت

PMS یا سیستم سنجش پیشرفت پروژه از مهم ترین مواردی است که باید مدیران پروژه مدنظر قرار دهند. PMS مخفف Progress Measurement System یا Progress Monitoring System می باشد. در واقع PMS سندی است مصوب که مبانی و روش محاسبات درصد پیشرفت فعالیت ها و ساختار شکست کار (WBS) پروژه را تعیین می نماید.   […]

ساختار شکست کار پروژه یا WBS در پریماورا

WBS در پریماورا

طراحی ساختار شکست کار پروژه یا WBS در پریماورا از گام های بسیار ضروری و مرسوم در مدیریت پروژه هاست.  طراحی ساختار شکست کار پروژه یا WBS گام مهمی جهت تعریف ، برنامه ریزی و کنترل محدوده پروژه ها است. نرم افزار پریماورا یا Primavera P6 یکی از حرفه ای ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه […]

مایلستون يا Milestone در نرم افزار MSP

مایلستون يا Milestone

مایلستون يا Milestone مایلستون يا Milestone وقايع مهمي در پروژه ها هستند که جهت موفقیت و رسیدن به اهداف پروژه ، بايستي به نحو مطلوب مديريت شوند. در واقع مایلستون ها برآیند تمامی فعالیت های پروژه هستند که با تحقق آنها ، دستیابی به اهداف پروژه تضمین می گردد. استاندارد PMBOK  نیز به مایلستون ها […]

داشبورد مدیریت پروژه

طراحی داشبورد مدیریتی در اکسل مدیریت پروژه تهیه گزارشات کنترل پروژه

داشبورد مدیریت پروژه یا project management dashboard چیست؟ چه کاربردی دارد؟ چه نرم افزاری برای آن مناسب است؟ project management dashboard نوع خاصی از داشبورد مدیریتی است. در این مقاله قصد داریم پاسخ این سوالات را تشریح کنیم.