بایگانی ماه: دسامبر 2018

فرمول نویسی در اکسل

فرمول نویسی در اکسل

فرمول نویسی در اکسل از مهارت های بالای یک کارشناس در به کارگیری نرم افزار اکسل حکایت دارد. اغلب مشاغل به محض آشنا شدن به قابلیت های نرم افزار اکسل آنرا به نرم افزار اول کارشناسان و مدیران خود مبدل می کنند. مراحل فرمول نویسی در اکسل: انتخاب سلول مورد نظر درج علامت مساوی ” […]

کدام یک از نرم افزارهای مدیریت پروژه را یاد بگیرم؟

نرم افزارهای مدیریت پروژه

امروزه تعداد زیادی از نرم افزارهای مدیریت پروژه در دنیا وجود دارند لیکن برخی از این نرم افزارهای مدیریت پروژه محبوب تر می باشند و در اغلب شرکت ها به کار می روند. این نرم افزارهای مدیریت پروژه عبارتند از: نرم افزار Microsoft Project یا MSP نرم افزار Primavera P6 نرم افزار پرت مستر ( […]

MDR یا DCI در پروژه های EPC

MDR یا DCI چیست

MDR یا DCI  لیست مدارک پروژه است که در واقع باید در پروژه تهیه یا طراحی شوند. واژه های مذکور در اغلب پروژه های EPC به گوش می رسد. در فاز طراحی پروژه ها ، نقش مهمی برای MDR یا DCI  قائل می شوند. مدیران پروژه ، نیز از  MDR در مدیریت فاز طراحی استفاده […]