بایگانی برچسب: Total float

فعالیت بحرانی و شناوری

critical activity

تعريف فعالیت بحرانی (Critical Activity or Critical Task) چيست؟!