بایگانی برچسب: project status date

چهار تاریخ مهم در MSP

چهار تاریخ مهم در MSP و پریماورا پریمورا primavera p6 status date data date

چهار تاریخ مهم در MSP وجود دارد که در گزارشات مورد استفاده قرار می گیرد. بکارگیری این تاریخ ها برای تحلیل اطلاعات و گزارشات کنترل پروژه ضروری است. برخی از این تاریخ ها ، توسط کاربر تعیین می شود و در محاسبات موثر است. برخی دیگر از این تاریخ ها ، توسط نرم افزار MSP […]