بایگانی برچسب: Agile Approach

کار قابل تعریف و غیرقطعی

مدیریت و کنترل هزینه پروژه

کار قابل تعریف و غیرقطعی یا با عدم قطعیت بالا (DEFINABLE WORK and HIGH-UNCERTAINTY WORK) از مواردی است که در راهنمای عملی چابک (Agile Practice Guide) به آن اشاره شده است. راهنمای عملی چابک (Agile Practice Guide) : این راهنما توسط انجمن مدیریت پروژه امریکا ( PMI ) منتشر شده است. انواع کارهای پروژه کارهای […]