بایگانی برچسب: استاندارد PMBOK ویرایش هفتم

استاندارد PMBOK ویرایش هفتم

استاندارد PMBOK7

ویرایش هفتم استاندارد PMBOK با ساختاری جدید منتشر شد.