گروه مدیریت پروژه رهتا

خدمات مشاوره را با تلفیق تجربیات عملی و استانداردهای علمی در حوزه مدیریت پروژه به مشتریان خود ارائه می نماید.

سال ها تجربه در صنایع نفت و پتروشیمی ، سدسازی ، ساختمانی ، واحدهای فرآیندی و سیستم های یکپارچه نرم افزاری در این مسیر در کنار شما خواهد بود.

تماس با ما
خدمات مشاوره مدیریت پروژه استقرار دفتر مدیریت پروژه pmo استقرار استاندارد pmbok ممیزی و ارزیابی مدیران پروژه طراحی داشبوردهای مدیریتی