گروه مدیریت پروژه رهتا

با مدیریت مهندس علی رحمتی توکل ، خدمات مشاوره مدیریت پروژه را با تلفیق تجربیات عملی و استانداردهای علمی در حوزه مدیریت پروژه به مشتریان خود ارائه می نماید.

سال ها تجربه در صنایع نفت و پتروشیمی ، سدسازی ، ساختمانی ، واحدهای فرآیندی و سیستم های یکپارچه نرم افزاری در این مسیر در کنار شما خواهد بود.

تماس با ما
خدمات مشاوره مدیریت پروژه استقرار دفتر مدیریت پروژه pmo استقرار استاندارد pmbok ممیزی و ارزیابی مدیران پروژه طراحی داشبوردهای مدیریتی

خدمات مشاوره مدیریت پروژه

شامل انواع ذیل می باشد:

  • خدمات استقرار و پیاده سازی
  • خدمات ممیزی و ارزیابی
  • خدمات مدیریت پروژه
  • منتورینگ و کوچینگدیریت پروژه
  • خدمات اکسل

مدیر گروه مدیریت پروژه

  • علی رحمتی توکل
  • شماره تلفن تماس: 09122333560