بایگانی برچسب: WBS در پریماورا

ساختار شکست کار پروژه یا WBS در پریماورا

WBS در پریماورا

طراحی ساختار شکست کار پروژه یا WBS در پریماورا از گام های بسیار ضروری و مرسوم در مدیریت پروژه هاست. طراحی ساختار شکست کار پروژه یا WBS گام مهمی جهت تعریف ، برنامه ریزی و کنترل محدوده پروژه ها است. نرم افزار پریماورا یا Primavera P6 یکی از حرفه ای ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه […]