بایگانی برچسب: Resource Details در primavera p6

Resource Details در پریماورا

Resource Details در پریماورا Primavera p6 msp resource budget activities

Resource Details در پریماورا پنجره بسیار مهمی است که اطلاعات و جزئیات منابع کاری سازمان در آن وارد می شوند. این اطلاعات ، جزء ورودی های ضروری جهت تهیه برنامه منابع ، زمانبندی و هزینه ای پروژه می باشد. مسیر Resource Details در پریماورا از منوی Enterprise ، نمای Resources را انتخاب کنید. سپس در […]