بایگانی برچسب: ۵ تابع کاربردی در اکسل

۵ تابع کاربردی در اکسل

۵ تابع کاربردی در اکسل فرمول نویسی آموزش vlookup hlookup sumifs if countifs functions excel formula

۵ تابع کاربردی در اکسل که اغلب کارمندان ، کارشناسان و مدیران در فرمول نویسی و محاسبات ، با آن ها سر و کار دارند عبارتند از‌ : تابع IF تابع COUNTIFS تابع SUMIFS تابع VLOOKUP تابع HLOOKUP حال به تشریح توابع فوق می پردازیم: تابع IF تابع زیر، صحت شرطی را بررسی می نماید […]