بایگانی برچسب: کدفعالیت ها

Activity Code در پریماورا

activity code در پریماورا

کدفعالیت یا Activity Code در نرم افزار پریماورا ،‌ابزاری برای گروه بندی فعالیت ها است. گروه بندی فعالیت ها می تواند بررسی اطلاعات پروژه را تسهیل نموده و توجه مدیران پروژه را به سوی فعالیت های مهم تر جهت دهی نماید.   انواع کد فعالیت ها سطح ریسک فعالیت ها فاز فعالیت ها اولویت های […]