بایگانی برچسب: مدیریت خرید

فرآیند خرید خدمات یا کالا

فرآیند مدیریت خرید خدمات یا کالا تدارکات بازرگانی procurement project management

فرآیند خرید خدمات یا کالا از مهم ترین فرآیندها در سازمان های پروژه ای می باشد. البته این فرآیند تقریبا در تمام سازمان ها وجود دارد که البته ممکن است به طور اصولی انجام نشود. این فرآیند ، به تامین نیازهای سازمان یا پروژه ، از بیرون سازمان می پردازد. در واقع ، برخی از […]