بایگانی برچسب: مایلستون

مایلستون يا Milestone در نرم افزار MSP

مایلستون يا Milestone

مایلستون يا Milestone مایلستون يا Milestone وقايع مهمي در پروژه ها هستند که جهت موفقیت و رسیدن به اهداف پروژه ، بايستي به نحو مطلوب مديريت شوند. در واقع مایلستون ها برآیند تمامی فعالیت های پروژه هستند که با تحقق آنها ، دستیابی به اهداف پروژه تضمین می گردد. استاندارد PMBOK نیز به مایلستون ها […]