بایگانی برچسب: ساختار شکست کار پروژه در پریماورا

ساختار شکست کار پروژه یا WBS در پریماورا

WBS در پریماورا

طراحی ساختار شکست کار پروژه یا WBS در پریماورا از گام های بسیار ضروری و مرسوم در مدیریت پروژه هاست. طراحی ساختار شکست کار پروژه یا WBS گام مهمی جهت تعریف ، برنامه ریزی و کنترل محدوده پروژه ها است. نرم افزار پریماورا یا Primavera P6 یکی از حرفه ای ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه […]