بایگانی برچسب: درصد پیشرفت در پریماورا

درصد پیشرفت در پریماورا

درصد پیشرفت در پریماورا

انواع درصد پیشرفت فعالیت ها در پریماورا وجود دارد که هر یک کاربرد خاصی در مدیریت پروژه دارد. البته برای هر فعالیت ، تنها یک نوع درصد پیشرفت را می توان مبنای محاسبه درصد پیشرفت عملکردی یا Performance % Complete در نظر گرفت.   افزودن ستون درصد پیشرفت فعالیت ها در نمای Activities از طریق […]