بایگانی برچسب: تسطیح منابع پروژه

تسطیح منابع پروژه

تسطیح منابع پروژه resource leveling planning

تسطیح منابع پروژه (Resource Leveling) بحث جذابی است که بسیاری از دوست داران مدیریت پروژه آن را دنبال می کنند. به دلیل جایگاه ویژه ای که این موضوع در برنامه ریزی و کنترل پروژه ها دارد نرم افزارهای مدیریت پروژه نیز به آن پرداخته اند. متاسفانه علی رغم اهمیت بسیار زیاد این بحث ، هنوز […]