بایگانی برچسب: تابع MATCH در اکسل

تابع MATCH در اکسل

تابع MATCH در اکسل برای فرمول نویسی

تابع MATCH از جمله توابع جستجو و مرجع یا Lookup & Reference در اکسل می باشند.   تابع MATCH این تابع ، جایگاه یک سلول یا عبارت را در بین محدوده ای از سلول ها با یک عدد نشان می دهد. به این معنا که اگر آن آیتم درمحدوده مورد نظر در دومین سلول قرار […]