بایگانی برچسب: تابع hlookup در اکسل

تابع HLOOKUP در اکسل

تابع HLOOKUP

تابع HLOOKUP از جمله توابع جستجو و مرجع یا Lookup & Reference در اکسل می باشند. تابع HLOOKUP این تابع ، مقداری را در اولین سطر محدوده انتخابی از اولین تا آخرین ستون جستجو می کند و به محض یافتن اولین ستونی که آن مقدار را دارد ، در همان ستون قفل شده و تا […]