بایگانی برچسب: تابع اکسل vlookup

تابع VLOOKUP در اکسل

تابع VLOOKUP

تابع VLOOKUP از جمله توابع جستجو و مرجع یا Lookup & Reference در اکسل می باشند. تابع VLOOKUP این تابع ، مقداری را در اولین ستون محدوده انتخابی از بالا به پایین جستجو می کند و به محض یافتن اولین سطری که آن مقدار را دارد ، در همان سطر قفل شده و تا ستون […]