بایگانی برچسب: تابع اکسل OFFSET

تابع OFFSET در اکسل

تابع OFFSET

تابع OFFSET از جمله توابع جستجو و مرجع یا Lookup & Reference در اکسل می باشند.   تابع OFFSET این تابع ، از یک سلول مرجع ، به تعداد سطر و ستون مشخص شده به پایین و به سمت چپ (برای صفحات چپ به راست) حرکت می کند و به یک سلول می رسد. حال […]