بایگانی برچسب: انواع منابع در پریماورا

انواع منابع در پریماورا

منابع پریماورا

انواع منابع در پریماورا قابل تعریف می باشند. نرم افزار پریماورا با دارا بودن قابلیت برنامه ریزی و کنترل منابع پروژه می تواند مدیریت پروژه ها را از عالم خیال به دنیای واقعی نزدیک نماید. برنامه زمانبندی پروژه یا Project Time Schedule بدون تخصیص و تسطیح منابع فاقد ارزش واقعی است.   انواع منابع در […]