بایگانی برچسب: انواع درصد پیشرفت در MSP

انواع درصد پیشرفت در MSP

انواع درصد پیشرفت در MSP primavera p6 پریماورا progress percent complete فیزیکی

این مقاله به انواع درصد پیشرفت در MSP می پردازد. در نرم افزار MSP سه ستون برای درصد پیشرفت وجود دارد که در ادامه تشریح می شوند.   فعالیت ها ( Activity or Task) : آخرین سطح برنامه زمانبندی Actual Duration : مدت واقعی سپری شده از اجرای فعالیت یا سطوح WBS Remaining Duration : […]