بایگانی برچسب: آموزش استاندارد PMBOK ویرایش هفتم

آموزش استاندارد PMBOK7

دوره آموزش استاندارد PMBOK7

آموزش استاندارد PMBOK7 (ویرایش هفتم استاندارد PMBOK) در دو بخش استاندارد و راهنما به تشریح اصول و دامنه های عملکردی مدیریت پروژه می پردازد. این استاندارد ، توسط موسسه مدیریت پروژه امریکا (PMI) و بر اساس بهترین تجارب پروژه های موفق دنیا تدوین شده است که قابلیت به کارگیری در تمامی پروژه ها را دارد.