Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

آموزش مدیریت پروژه

خانه > آموزش مدیریت پروژه

آموزش برنامه نویسی در اکسل VBA

آموزش برنامه نویسی در اکسل VBA آموزش اکسل پیشرفته

دوره ” آموزش برنامه نویسی در اکسل VBA ” مهارت های لازم جهت توسعه برنامه یا کدنویسی به زبان ویژوال بیسیک در اکسل را در بر می گیرد. از طریق شرکت در این دوره کاربردی می توانید به توسعه نرم افزار اکسل بپردازید.

 • نرم افزار اکسل ابزار بی نظیری است که در شرکت ها برای انجام محاسبات، تحلیل اطلاعات، رسم نمودارها، تهیه گزارشات، ثبت اطلاعات و تهیه فرم ها استفاده می شود. علی رغم ظاهر بسیار ساده نرم افزار اکسل، در عمل بسیار عمیق و حرفه ای است.نرم افزار اکسل نرم افزاری قدرتمند و منعطف برای طراحی گزارشات و داشبوردهای مدیریتی است.

آموزش اکسل در مدیریت قراردادها

آموزش اکسل در مدیریت قراردادها

 دوره آموزشی ” آموزش اکسل در مدیریت قراردادها “ برای اولین بار در ایران توسط “علی رحمتی توکل” طراحی و تدریس شد. به دلیل کاربردی بودن این دوره ، به دوره ای پر متقاضی تبدیل شده است.

 • اکسل سوپراستار سینمای نرم افزارهای جهان تقریبا اغلب مشاغل را سرگرم هنرنمایی خود کرده است. ابزارهای منعطف و کاربردی نرم افزار اکسل آن را به نرم افزاری بی رقیب تبدیل نموده است.
 • به کارگیری نرم افزار اکسل در مدیریت قراردادها (Contract Management) بسیار پرکاربرد است. گزارشات تعدادی و تحلیلی قراردادی، گزارشات هشداری قراردادها ، گزارشات درصد پیشرفت قراردادها و بسیاری از موارد که مورد نیاز مدیریت قراردادها (Contract Management) می باشد، در نرم افزار اکسل قابل دسترسی است.

آموزش اکسل در مدیریت هزینه پروژه

اکسل در مدیریت هزینه پروژه

دوره آموزش اکسل در مدیریت هزینه پروژه به تقویت مهارت های مورد نیاز جهت استفاده از ابزارهای اکسل در مدیریت هزینه پروژه می پردازد.

 • اکسل،  یکه تاز رقابت نرم افزارهای کاربردی، امروزه در بیشتر سازمان ها استفاده می شود. ابزارهای منعطف و کاربردی نرم افزار اکسل آن را به نرم افزاری بی رقیب تبدیل نموده است.
 • استفاده از نرم افزار اکسل در مدیریت هزینه پروژه (Project Cost Management) بسیار پرکاربرد است. تهیه بودجه و خط مبنای هزینه ای پروژه (Project Cost Baseline) ، گزارشات تحلیلی هزینه ای، آنالیز انحرافات بودجه ای، تهیه جریان نقدینگی پروژه یا Project Cash Flow ، گزارشات درصد پیشرفت هزینه ای ، محاسبات صورت وضعیت ها، محاسبات EVM و بسیاری از موارد که مورد نیاز مدیریت هزینه پروژه (Project Cost Management) می باشد در نرم افزار اکسل قابل دسترسی است.
 •  به دلیل کاربردی بودن این دوره ، امروزه این دوره، به دوره ای محبوب تبدیل شده است.

آموزش اکسل در مدیریت محدوده و زمانبندی پروژه

تهیه برنامه زمانبندی پروژه آموزش اکسل در مدیریت محدوده و زمانبندی پروژه

دوره آموزش اکسل در مدیریت محدوده و زمانبندی پروژه به تقویت مهارت های مورد نیاز جهت استفاده از ابزارهای اکسل در مدیریت محدوده و زمانبندی پروژه می پردازد.

 • اکسل سوپراستار سینمای نرم افزارهای جهان تقریبا اغلب مشاغل را سرگرم هنرنمایی خود کرده است. ابزارهای منعطف و کاربردی نرم افزار اکسل آن را به نرم افزاری محبوب تبدیل نموده است.
 • به کارگیری نرم افزار اکسل در مدیریت محدوده و زمانبندی پروژه (Scope and Schedule) بسیار پرکاربرد است. گزارشات تحلیلی زمانی، آنالیز تاخیرات، ترسیم ساختار شکست کار  یا WBS، گزارشات درصد پیشرفت فعالیت ها و WBS پروژه و بسیاری از موارد که مورد نیاز مدیریت محدوده و زمانبندی پروژه (Scope and Schedule Management) می باشد در نرم افزار اکسل قابل دسترسی است.

آموزش اکسل در مرکز کنترل مدارک DCC

کنترل مدارک dcc آموزش اکسل در مرکز کنترل مدارک DCC دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه مهندسی شرح وظایف کارشناس کنترل مدارک و مستندات DCC پروژه

دوره آموزش اکسل در مرکز کنترل مدارک DCC به تقویت مهارت های مورد نیاز جهت استفاده از ابزارهای اکسل در بخش کنترل مدارک یا DCC توسط کارشناس کنترل مدارک می پردازد.

 • اکسل نامی مشهور در اغلب سازمان ها است. ابزارهای منعطف و کاربردی نرم افزار اکسل آن را به نرم افزاری بی نظیر تبدیل نموده است.
 • استفاده از نرم افزار اکسل در مدیریت مدارک و اسناد یا کنترل مدارک یا DCC بسیار رایج است. گزارشات کنترل مدارک، گزارشات مراحل طراحی و مهندسی، گزارشات نفرساعت طراحی، گزارشات درصد پیشرفت طراحی، گزارشات آخرین وضعیت مدارک مهندسی  و بسیاری از موارد که مورد نیاز بخش کنترل مدارک و اسناد یا DCC می باشد در نرم افزار اکسل قابل دسترسی است.

آموزش اکسل در مدیریت تدارکات

مدیریت تدارکات و خرید

دوره آموزش اکسل در مدیریت تدارکات (تامین، خرید و بازرگانی) به تقویت مهارت های مورد نیاز جهت استفاده از ابزارهای اکسل در بخش کنترل خرید و بازرگانی توسط کارشناس خرید و بازرگانی یا تامین و تدارک می پردازد.

اکسل نامی مشهور در کسب و کار می باشد. تقریبا اغلب مشاغل با اکسل سر و کار دارند. ابزارهای منعطف و کاربردی نرم افزار اکسل آن را به نرم افزاری بی بدیل مبدل نموده است.

به کارگیری نرم افزار اکسل در مدیریت تدارکات (تامین، خرید و بازرگانی) بسیار ضروری و پرکاربرد است. گزارشات پرسنلی، گزارشات مراحل خرید، گزارشات اقلام خرید، گزارشات مبالغ خرید، گزارشات تامین کنندگان و بسیاری از موارد که مورد نیاز بخش مدیریت تدارکات (تامین، خرید و بازرگانی) (Procurement Management) می باشد در نرم افزار اکسل قابل دسترسی است.

دوره اکسل در مدیریت منابع انسانی و اداری

مدیریت منابع انسانی و اداری-hr

دوره اکسل در مدیریت منابع انسانی و اداری ، به تقویت مهارت های مورد نیاز جهت استفاده از ابزارهای اکسل در بخش مدیریت منابع انسانی و اداری یا HR توسط کارشناس مدیریت منابع انسانی، اداری و آموزش می پردازد.

 • اکسل نامی آشنا در دنیای کسب و کار می باشد. تقریبا تمامی حرفه ها با اکسل سر و کار دارند. انعطاف و ابزارهای کاربردی نرم افزار اکسل آنرا به نرم افزاری بی رقیب تبدیل کرده است.
 • نرم افزار اکسل در مدیریت منابع انسانی و بخش اداری بسیار ضروری و پرکاربرد است. گزارشات پرسنلی، گزارشات کارکرد، محاسبات حقوق، محاسبات پاداش، محاسبات اضافه کاری مورد تایید و بسیاری از موارد که مورد نیاز بخش مدیریت منابع انسانی (HRM) می باشد در نرم افزار اکسل قابل دسترسی است.

دوره گزارشات مدیریتی در اکسل

گزارشات مدیریتی در اکسل

دوره گزارشات مدیریتی در اکسل ، به تقویت مهارت های مورد نیاز جهت استفاده از ابزارهای اکسل برای تهیه گزارشات مدیریتی می پردازد.

 • این دوره ، به تمامی پرسنل بخش های مختلف سازمان ها که مسئولیت تهیه و ارائه گزارشات کسب و کار یا پروژه یا بخش خود را بر عهده دارند توصیه می شود.
 • نمایش اطلاعات مفید و کلیدی فزآیندها و پروژه ها برای مدیران سازمان می تواند ابزار مناسبی برای تصمیم سازی باشد.
 • بی شک محبوب ترین و قدرتمندترین نرم افزار در توسعه گزارشات حرفه ای مدیریت پروژه و مدیریت فرآیند نرم افزار اکسل می باشد و آشنایی با ابزارهای اکسل می تواند راهگشای پروژه ها و سازمان ها باشد.

آموزش داشبورد مدیریتی اکسل

داشبورد مدیریتی در اکسل مدیریت پروژه تهیه گزارشات کنترل پروژه

در دوره ” آموزش داشبورد مدیریتی اکسل “، از طریق معرفی ابزارها و نکات ضروری، در نرم افزار اکسل، به طراحی بانک اطلاعاتی و داشبورد مدیریتی پرداخته می شود. امروزه، داشبورد مدیریتی، به عنوان ابزار نوینی در مدیریت جای خود را پیدا کرده است. در حال حاضر، اغلب مدیران، به دنبال نمونه داشبورد مدیریتی در اکسل برای مدیریت بهتر سازمان خود هستند. حال چرا داشبورد مدیریتی در اکسل؟ دلیلش این است که نرم افزار اکسل بسیار منعطف بوده و طراحی داشبورد مدیریتی با آموزش نسبتا کوتاهی قابل یادگیری است و سازمان ها، برای توسعه داشبورد مدیریتی خود وابسته به شرکت های نرم افزاری نخواهند بود. لذا طراحی و ساخت داشبورد در اکسل به مهارت جدید و محبوبی تبدیل شده است.

 • در این دوره ، به آموزش مهارت ها و ابزارهای ضروری در اکسل جهت ایجاد بانک اطلاعاتی و گزارشات داشبوردی یا مدیریتی خواهیم پرداخت.

دوره اکسل در مدیریت و کنترل پروژه

آموزش کنترل پروژه با اکسل دوره اکسل در مدیریت و کنترل پروژه

دوره اکسل در مدیریت و کنترل پروژه به تقویت مهارت های مورد نیاز جهت استفاده از ابزارهای کاربردی اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه می پردازد.

 • امروزه مدیریت پروژه بدون کمک ابزارهای نرم افزاری تقریبا ناممکن می باشد. نرم افزار اکسل مهم ترین نرم افزار مکمل برای نرم افزارهای MSP و Primavera P6 می باشد. محبوبیت روزافزون اکسل و کاربرد آن در مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه یادگیری آنرا برای کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه ضروری می نماید. در این دوره ، قصد داریم به بررسی نکات، ابزارها و تکنیک های مورد نیاز حرفه مدیریت و کنترل پروژه بپردازیم.