داشبورد مدیریت پروژه ها

2,500,000 تومان

این محصول ، بر اساس بیش از ۱۸سال تجربه مشاوره و فعالیت در پروژه های مختلف و بر مبنای نیاز پروژه ها و بخش های سازمان، در خصوص مدیریت فعالیت های اختصاص داده شده، در هر پروژه، به هر یک از پرسنل سازمان، تهیه شده است.

طراح : مهندس علی رحمتی توکل

توجه : جهت مشاهده فایل ، بعد از دانلود ، فایل را از حالت زیپ خارج و اجرا کنید.

مشخصات اصلی محصول

  • فایل در قالب نرم افزار Excel می باشد.
  • کاربردی برای تمامی انواع پروژه ها می باشد.
  • کاربردی برای مدیریت کارهای پرسنل هر یک از بخش های سازمان