بایگانی ماه: جولای 2019

وظایف مدیر پروژه

وظایف مدیر پروژه شرح وظایف برنامه ریزی و کنترل پروژه تیم مدیریت پروژه بهترین استاد کنترل پروژه

وظایف مدیر پروژه چیست؟ سئوالی که اغلب سازمان ها با آن درگیر هستند. شاید بهتر باشد که بدانیم استاندارد امریکایی مدیریت پروژه یعنی PMBOK در این خصوص چه نظری دارد. در ویرایش ششم استاندارد PMBOK وظایف مختلفی برای نقش مدیر پروژه در نظر گرفته شده است. در ادامه به این وظایف ، خواهیم پرداخت.   […]

استاندارد EVM

evm earned value management

استاندارد EVM‌ از جمله استانداردهای انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) در حوزه مدیریت پروژه است. انجمن مدیریت پروژه امریکا در استاندارد PMBOK یا به قول برخی پم باک ، حوزه های دانش را معرفی می نماید که در بین آنها ، حوزه مدیریت زمانبندی ( Project Schedule Management )  و حوزه مدیریت هزینه ( Project […]