نرم افزار Primavera P6 یکی از نرم افزارهای حرفه ای در حوزه مدیریت پروژه می باشد. این نرم افزار محصول شرکت اراکل می باشد.

مقالات نرم افزار Primavera P6

 

در این بخش اهم مقالات نرم افزار پریماورا ( Primavera P6 ) لیست شده است. برای مشاهده مقاله موردنظر روی عنوان آن کلیک کنید.

نمای Resources در پریماورا

نمای Resources در پریماورا ( Primavera P6 ) ، منابع موجود در سازمان را در [...]

مراحل کلیدی در پریماورا

مراحل کلیدی در پریماورا ، شامل ۱۰ مرحله می باشد. این مراحل از برنامه ریزی [...]

نمای Activities در پریماورا

نمای Activities در پریماورا ، برنامه زمانبندی پروژه را نشان می دهد که در واقع [...]

Resource Details در پریماورا

Resource Details در پریماورا پنجره بسیار مهمی است که اطلاعات و جزئیات منابع کاری سازمان [...]

Budgeted Units / Time در پریماورا

فیلد Budgeted Units / Time در پریماورا به منظور تخصیص منابع مورد نیاز جهت اجرای [...]

Activity Details در پریماورا

Activity Details در پریماورا پنجره بسیار مهمی است که اطلاعات و جزئیات فعالیت ها در [...]

Budgeted Units در پریماورا

فیلد Budgeted Units در پریماورا مربوط به تخصیص منابع به فعالیت های پروژه در نمای [...]

درصد پیشرفت در پریماورا

انواع درصد پیشرفت فعالیت ها در پریماورا وجود دارد که هر یک کاربرد خاصی در [...]

Activity Code در پریماورا

کدفعالیت یا Activity Code در نرم افزار پریماورا ،‌ابزاری برای گروه بندی فعالیت ها است. [...]

انواع منابع در پریماورا

انواع منابع در پریماورا قابل تعریف می باشند. نرم افزار پریماورا با دارا بودن قابلیت [...]

Notebook در پریماورا

Notebook یا دفتر یادداشت در پریماورا چیست؟ در برخی موارد در نرم افزار پریماورا یا [...]

Activity Steps در پریماورا

مراحل فعالیت ها یا Activity Steps چیست؟ در برخی موارد ، جهت کنترل دقیق تر [...]

ساختار شکست کار پروژه یا WBS در پریماورا

طراحی ساختار شکست کار پروژه یا WBS در پریماورا از گام های بسیار ضروری و [...]