بایگانی برچسب: کنترل پروژه چابک

کاربرد اکسل در مدیریت پروژه چابک

کاربرد اکسل در مدیریت پروژه چابک کنترل پروژه اسکرام مستر اسپرینتagile project management

دوره کاربرد اکسل در مدیریت پروژه چابک یا Agile Project Management به تقویت مهارت های مورد نیاز جهت استفاده از ابزارهای کاربردی اکسل در حوزه مدیریت پروژه چابک می پردازد. امروزه مدیریت پروژه بدون کمک ابزارهای نرم افزاری، بسیار دشوار و اغلب تقریبا ناممکن می باشد. نرم افزار اکسل، محبوب ترین نرم افزار، در حوزه […]