بایگانی برچسب: مدیریت پروژه با اکسل

دوره اکسل در مدیریت و کنترل پروژه

آموزش کنترل پروژه با اکسل دوره اکسل در مدیریت و کنترل پروژه

دوره اکسل در مدیریت و کنترل پروژه به تقویت مهارت های مورد نیاز جهت استفاده از ابزارهای کاربردی اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه می پردازد. امروزه مدیریت پروژه بدون کمک ابزارهای نرم افزاری تقریبا ناممکن می باشد. نرم افزار اکسل مهم ترین نرم افزار مکمل برای نرم افزارهای MSP و Primavera P6 می […]

دوره آموزش اکسل در مدیریت پروژه

دوره آموزش اکسل در مدیریت و کنترل پروژه ، WBS ، برنامه زمانبندی ، جریان نقدینگی و طراحی گزارشات مدیریت پروژه و محاسبات درصد پیشرفت را تشریح می کند. مدیریت و کنترل پروژه بدون کمک نرم افزارها تقریبا ناممکن می باشد. نرم افزار اکسل محبوب ترین نرم افزار مکمل برای نرم افزارهای MSP و Primavera […]