بایگانی برچسب: اکسل در مدیریت پروژه

دوره آموزش اکسل در مدیریت پروژه

دوره آموزش اکسل در مدیریت و کنترل پروژه ، WBS ، برنامه زمانبندی ، جریان نقدینگی و طراحی گزارشات مدیریت پروژه و محاسبات درصد پیشرفت را تشریح می کند. مدیریت و کنترل پروژه بدون کمک نرم افزارها تقریبا ناممکن می باشد. نرم افزار اکسل محبوب ترین نرم افزار مکمل برای نرم افزارهای MSP و Primavera […]