بایگانی برچسب: آموزش اکسل در تامین و تدارکات

آموزش اکسل در مدیریت تدارکات

مدیریت تدارکات و خرید

دوره آموزش اکسل در مدیریت تدارکات (تامین، خرید و بازرگانی) به تقویت مهارت های مورد نیاز جهت استفاده از ابزارهای اکسل در بخش کنترل خرید و بازرگانی توسط کارشناس خرید و بازرگانی یا تامین و تدارک می پردازد. اکسل نامی مشهور در کسب و کار می باشد. تقریبا اغلب مشاغل با اکسل سر و کار دارند. […]