نمونه نمودار گانت در اکسل

این محصول ، بر اساس بیش از ۱۷ سال تجربه مشاوره و فعالیت در پروژه های مختلف و در نرم افزار قدرتمند اکسل تهیه شده است.

طراح : مهندس علی رحمتی توکل

توجه : جهت مشاهده فایل ، بعد از دانلود ، فایل را اجرا کنید.

مشخصات اصلی محصول

  • شامل ۶ نوع قالب گانت چارت (نمودار گانت) می باشد.
  • فایل در قالب نرم افزار Excel می باشد.
  • هر گانت چارت در یکی از صفحات (Sheet) فایل اکسل می باشد.
  • کاربردی برای تمامی انواع پروژه ها می باشد.