آموزش توابع منطقی در اکسل

69,000 تومان

این محصول ، بر اساس سال ها تجربه آموزشی و با زبانی ساده تهیه شده و به توابع مهمی در زمینه محاسبات منطقی در نرم افزار اکسل می پردازد. این محصول ، به صورت آموزش تصویری شما را به این توابع مسلط می نماید.

مدرس : مهندس علی رحمتی توکل

تعداد توابع : ۶