فرمت های مدیریت پروژه بر اساس سال ها تجربه و تجمیع بهترین تجربیات در پروژه های بزرگ ایران و نیز استانداردهای مدیریت پروژه طراحی شده است.

این فرمت ها ، شامل فرم ها و ساختارهای ضروری جهت مدیریت پروژه ها است. این فایل ها تحت اکسل ( Excel ) و Word و برای برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد.

از طریق این فرمت ها شما می توانید بهترین تجربیات را در پروژه های خود استقرار دهید.

تخفیف ویژه
قیمت اصلی 3,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,500,000 تومان است.
تخفیف ویژه
قیمت اصلی 2,680,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,890,000 تومان است.
تخفیف ویژه
قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,000 تومان است.
تخفیف ویژه
قیمت اصلی 390,000 تومان بود.قیمت فعلی 199,000 تومان است.
تخفیف ویژه
قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 390,000 تومان است.
تخفیف ویژه
قیمت اصلی 360,000 تومان بود.قیمت فعلی 290,000 تومان است.