فایل کاربردی مدیریت و کنترل پروژه ، از ابزارهایی است که بسیاری از پروژه ها تمایل به استفاده از آن دارند. استفاده از بهترین تجارب سایر سازمان ها ، همواره یکی از روش های رشد و بلوغ سازمان هاست. در واقع ، به این ترتیب ، تکرار خطاها ، کاهش و شانس موفقیت پروژه ها ، افزایش می یابد.

ما در اینجا قصد داریم ، فایل هایی را با شما به اشتراک بگذایم ، که بر اساس تجارب پروژه های بزرگ ، توسط تیم گروه مدیریت پروژه رهتا ، طراحی شده است. استفاده از این فایل ها رایگان می باشد.

فایل کاربردی مدیریت و کنترل پروژه

در این بخش ، نمونه های کاربردی در حوزه مدیریت پروژه و ابزارهای آن ، برای دانلود بصورت رایگان قرار داده شده است.

فایل اکسل تقویم

فایل اکسل تقویم 1403، فایلی کاربردی است که به منظور

فایل اکسل زمانبندی پروژه

فایل اکسل زمانبندی پروژه Project Scheduler ، ابزار ساده ای ،

فایل اکسل گانت چارت Gantt Chart

فایل اکسل گانت چارت Gantt Chart ، ابزار ساده ای برای تهیه و کنترل برنامه [...]

فایل اکسل برنامه ریزی فعالیتهای پروژه

فایل اکسل برنامه ریزی فعالیتهای پروژه ، ابزار ساده ای برای برنامه ریزی فعالیت های [...]

فایل اکسل مدیریت فعالیتهای پروژه

فایل اکسل مدیریت فعالیتهای پروژه ، ابزار ساده ای برای مدیریت کارهای پروژه یعنی برنامه [...]