خلاصه رزومه کاری

 • ستاد فرمان امام – مشاور مدیرعامل در حوزه استقرار و ممیزی مدیریت پروژه ها
 • وزارت نیرو – مشاور دستیار وزیر نیرو در حوزه مدیریت پروژه
 • کیمیاشیمی – مشاور در حوزه طراحی داشبورد مدیریت تدارکات شرکت
 • شبکه امن آفرین – مشاور مدیرعامل در حوزه مدیریت پروژه ، رویه ها و داشبورد های سازمانی
 • شرکت فراز صنعت – مشاور مدیرعامل در حوزه مدیریت پروژه ، رویه ها و داشبورد های سازمانی و سیستم مدیریت تغییرات سازمانی
 • شرکت آب نیرو – مشاور در حوزه طراحی داشبورد مدیریت پروژه
 • شرکت آب و فاضلاب – مشاور در حوزه استقرار سیستم مدیریت پروژه
 • شرکت فراسان – مشاور مدیرعامل در حوزه استقرار PMO و سیستم مدیریت پروژه ها
 • شرکت پتروشیمی متانول کاوه – مشاور مدیرعامل در حوزه استقرار سیستم مدیریت پروژه
 • شرکت کربنات سدیم کاوه – مشاور مدیر پروژه در حوزه استقرار مدیریت پروژه
 • شرکت نامی نام – مشاور مدیرعامل در حوزه برنامه ریزی و کنترل بخش ها
 • شرکت MIDD – مشاور مدیرعامل در حوزه استقرار سیستم مدیریت پروژه
 • شرکت نان صنعتی البرز – مشاور مدیرعامل در حوزه استقرار سیستم مدیریت پروژه
 • شرکت نیروگاه بندرعباس – مشاور مدیرعامل در حوزه استقرار سیستم مدیریت پروژه
 • شرکت مهندسین مشاور ژرف اندیشان – مشاور مدیر پروژه در حوزه استقرار سیستم مدیریت پروژه
 • شرکت بهره برداری تهران و حومه – مشاور مدیر پروژه در حوزه استقرار سیستم مدیریت پروژه
 • موسسه مدیریت پروژه آریانا- مدیر پروژه های طراحی سیستم مدیریت پروژه
 • شرکت مبتکران صنایع عصر نوین – مدیر بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • شرکت KE – مدیر بخش برنامه ریزی
 • گروه فرزانگان فارس : مشاور طراحی سیستم مدیریت پروژه
 • شرکت نام آوران دلوار: مشاور طراحی سیستم مدیریت مدارک مهندسی EDMS
 • شرکت پتروامید آسیا: مشاور طراحی سیستم مدیریت مدارک مهندسی EDMS
 • شرکت حفاری نفت و گاز پرشیا قشم: مشاور طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه PMIS

خلاصه رزومه کاری در حوزه مدیریت پروژه

 • شرکت حفاری نفت و گاز پرشیا قشم (زیرمجموعه شرکت OIEC) – پروژه حفاری در میدان نفتی آذر
 • شرکت موسسه مدیریت پروژه آریانا – پروژه های طراحی سیستم مدیریت پروژه
 • شرکت پترو امید آسیا (درنقش GC) – پروژه EPDSFM حفاری ۳۹ حلقه چاه نفت در میدان نفتی دارخوین به ارزش ۲ میلیارد دلار
 • شرکت نام آوران دلوار (در نقش MC) – فاز سه پتروشيمي پرديس- واحد اوره و آمونیاک (E+P+C+C)
 • شرکت مهندسين مشاور سازه پردازي ايران (در نقش مهندس مشاور) – آفسایت فاز دو پتروشیمی
 • شرکت مهندسين مشاور سازه پردازي ايران (در نقش مهندس مشاور) – برج خنک کننده پالایشگاه بندرعباس
 • شرکت طراحی و مهندسی جانمايی واحدهای مجتمع پتروشيمی بوشهر
 • شرکت K.E – پروژه EPCCFM
 • شرکت پتروشیمی متانول کاوه – بزرگترین پتروشیمی متانول جهان
 • شرکت کاوه – پروژه کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد و مراغه