بایگانی برچسب: مربی مدیر پروژه

کوچینگ مدیریت پروژه

کوچینگ مدیریت پروژه کوچ کنترل پروژه pmo مربیگری مربی راهبری project management coaching

کوچینگ مدیریت پروژه خدمتی است که برای اولین بار در ایران توسط مهندس علی رحمتی توکل ارائه شد. این خدمت بر اساس نیازهای افراد در راه بلوغ و تعالی در حرفه مدیریت پروژه طراحی شده است.   تیم مدیریت پروژه مدیر پروژه مدیر و کارشناسان دفتر مدیریت پروژه ( PMO ) یا مدیر و کارشناسان […]