بایگانی برچسب: مدیریت محدوده پروژه

مدیریت محدوده پروژه

مدیریت محدوده پروژه یا Project Scope Management از مهم ترین حوزه های مدیریت پروژه است. با توجه به پیچیدگی های پروژه ها و نیازمندی های ذینفعان کلیدی پروژه، انجام فرآیندهای مدیریت محدوده پروژه ضرورت می یابد. پروژه ها به دلیل جدید بودن ، نیازمند برنامه ریزی ، در خصوص شرح کارهای مورد نیاز ، جهت […]