بایگانی برچسب: آموزش تهیه گزارشات مدیریتی

دوره گزارشات مدیریتی در اکسل

گزارشات مدیریتی در اکسل کوچ مدیریت پروژه کوچینگ مربی گری

دوره گزارشات مدیریتی در اکسل ، به تقویت مهارت های مورد نیاز جهت استفاده از ابزارهای اکسل برای تهیه گزارشات مدیریتی می پردازد. این دوره ، به تمامی پرسنل بخش های مختلف سازمان ها که مسئولیت تهیه و ارائه گزارشات کسب و کار یا پروژه یا بخش خود را بر عهده دارند توصیه می شود. […]