بایگانی ماه: دسامبر 2019

وظایف کارشناس کنترل مدارک و مستندات DCC

کنترل مدارک dcc آموزش اکسل در مرکز کنترل مدارک DCC دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه مهندسی شرح وظایف کارشناس کنترل مدارک و مستندات DCC پروژه

شرح وظایف کارشناس کنترل مدارک و مستندات DCC پروژه در سازمان های پروژه محور کارفرما و پیمانکار تا حدی با هم تفاوت دارد.   چند نکته مهم نکته ۱ : این مدارک و مستندات ، اغلب در فاز مهندسی پروژه ها تولید می شود. این مدارک و مستندات دارای انواع متعددی می باشند از جمله […]

تهیه گزارشات کنترل پروژه

طراحی داشبورد مدیریتی در اکسل مدیریت پروژه تهیه گزارشات کنترل پروژه

تهیه گزارشات کنترل پروژه از خدماتی است که گروه مدیریت پروژه رهتا به شما ارائه می نماید. این گزارشات مدیریتی ، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیریت بهتر میزان دستیابی به اهداف پروژه ها است. شناسایی انحرافات موجود در روند اجرای پروژه ها از موارد بسیار مهم است که بدون تهیه گزارش های تحلیلی اتفاق نخواهد […]

تهیه برنامه زمانبندی پروژه

تهیه برنامه زمانبندی پروژه آموزش اکسل در مدیریت محدوده و زمانبندی پروژه

تهیه برنامه زمانبندی پروژه از موارد بسیار مهم در مدیریت پروژه ها است. از طریق این برنامه ، مدیر پروژه امکان کنترل فعالیت های پروژه را خواهد داشت. دستیابی به اهداف پروژه بدون داشتن برنامه مدون امکان پذیر نمی باشد. شرکت های پروژه محور سال هاست به این باور رسیده اند که از طریق برنامه […]